KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XX. évfolyam, 2016. 1–4. szám

KUTATÓ
Gellény Krisztina - Margóczi Katalin:
Jövőkereső párbeszéd a múlttal: Intergenerációs szolidaritás és ökoszisztéma szolgáltatások a székely falutörvényekben

A mai fenntartható fejlődésről, a fenntarthatóságról szóló elképzelés nyomait vajon megtaláljuk-e korábbi kultúrákban, mint például a középkori székely falvakban, amelyekről Imreh István könyveiben részletes adatokat találunk? A közelmúltban elvégeztük a székely falutörvények részletes elemzését ökológiai szempontból. Noha az egykori sikeres stratégiákat a mai megváltozott befogadó rendszer és egyéb tényezők miatt nem lehet egy-az egyben a mai globális válság megoldására kész receptként alkalmazni, de a korábbi fenntartható táj-ember kapcsolatok tanulmányozása ma kulcsfontosságú lehet a fenntarthatósághoz vezető út megtalálásában. Ilyen példával szolgál a 16-19. századi székely falvak lakossága is, amely társadalom - saját szabályrendszere felállításával - a természeti erőforrások hosszú távon fenntartható használatára törekedett. Úgy találjuk, hogy a székely közösségek magas fokú alkalmazkodóképességüknek, valamint ökológiai tudásuknak köszönhetően a külső rendszer gyökeres megváltozásáig (piac megjelenése) kezelni tudták a helyi táj biztosította ökoszisztéma szolgáltatásokban beállt változásokat, valamint a külső hatások egyre növekvő nyomását.
 
Kulcsszavak: fenntarthatóság, hagyomány, székely

vissza pdf_letöltés

Seeking the future by exploring the past

This paper deals with the question of whether we may find signs of the idea of sustainability and sustainable development in former cultures such as medieval Székely villages - about which there is detailed information in books written by István Imreh. Recently, we carried out a detailed examination of Székely village laws from an ecological point of view. Naturally, because of the presently modified background system, formerly successful strategies cannot be taken as complete recipes for solving newer global crises. However, the study of earlier sustainable people-landscape relations could be crucial in identifying the right way to sustainability. One of the examples of successful strategies is that followed by the population of 16-19th century Székely villages: these communities - by establishing their own rules and regulations - strove to sustainably utilized natural resources in the long run. We find that due to their high-class adaptability and ecological knowledge, Székely communities were able to manage changes in ecosystem services caused by the local landscape and the growing pressure of external effects - until the radical change of the underlying system (the appearance of the market).

    back download pdf