KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XXIII. évfolyam, 2019. 1–4. szám

 

Kolofon

 
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ:
A nyomtatott lapszám kereskedelmi forgalomba nem kerül.

 

Kiadja a Kovász-kör.
Budapesti Corvinus Egyetem,
Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Tanszék
Internet: http://kovasz.uni-corvinus.hu

 

ISSN 1418-5040
 

A szám olvasószerkesztője Pósvai Adrienn volt.

Szerkesztés lezárva: 2020. január 28.
Készült: BCE Közgáz Campus Nyomda
Budapest

 
vissza