KOVÁSZ - The slow journal

Kovász, XX. évfolyam, 2016. 1–4. szám

KUTATÓ
Babai Dániel - Avar Ákos - Ulicsni Viktor:
"Veszélyes a varas béka, rossz fajzat!" avagy mit kutat az etnozoológus?

Ember és állatvilág sokrétű, évezredes kölcsönhatását az etnozoológia vizsgálja. Célja az emberi közösségek állatvilágról megszerzett hagyományos ökológiai tudásának és az állatvilághoz kötődő ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartható használatának dokumentálása. A természeti környezettel közvetlen kapcsolatban élő közösségek számtalan módon hasznosítják az ökoszisztéma szolgáltatásait, így az állatvilág erőforrásait (hús, bőr stb.) is. Hatékony és bölcs, fenntartható használatukhoz nagy ökológiai tudás szükséges a fajok életmódját, élőhelyeit, a populációk változásait illetően. E tudás a biológiai sokféleség megőrzéséért folytatott természetvédelmi törekvéseket is világszerte fontos adatokkal segíti. Megismerése nem csupán a szellemi kulturális örökség dokumentálását jelenti, hanem egyúttal lehetséges megoldásokat kínál számtalan környezeti problémára. Cikkünk Kárpát-medencei és mongol etnozoológiai kutatások eredményeit is felsorakoztatva nyújt betekintést ember és állatvilág összetett kapcsolatának kutatásába.
 
Kulcsszavak: etnozoológia, survey, természetvédelem

vissza pdf_letöltés

"The toad is dangerous - it has bad spawn!" or, what does an ethnozoologist study?

The manifold, millennial interactions between man and animals are studied through ethnozoology. The aim is to document traditional ecological knowledge and the sustainable use of ecosystem services related to animals. Communities which live in direct connection with wildlife benefit from their environment in countless ways, including by obtaining animal resources (meat, skin, etc.). The effective, wise and sustainable use of these resources requires deep ecological knowledge regarding the biology of species, their habitats and population changes. This knowledge contributes valuable data on a global basis to nature conservation activities designed to maintain biodiversity. Its value is not only in the way it merely documents intangible cultural heritage, but also in its quest for solutions to countless environmental challenges. Our paper, by also showing the results of ethnozoological studies primarily from the Carpathian Basin and from Mongolia, provides an insight into research into the complex relationship between man and animal.

    back download pdf